Nekro
Obramowanie
Transport

Kwiaty, wieńce
Galeria zdjęć

Dokumenty

Dokumenty do pobrania w formacie PDF
(do odczytu niezbędny jest program Adobe Reader - kliknij aby ściągnąć)

wniosek o wyplatę zasilku pogrzebowego ZUS
wniosek o wyplatę zasilku pogrzebowego KRUS
upoważnienie do wypłaty zasiłku pogrzebowego
upoważnienie do kremacji

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (USC):
• karta zgonu wystawiona przez lekarza
• dowód osobisty osoby zmarłej
• książeczka wojskowa jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia
• akt urodzenia oraz akt małżeństwa zmarłego (w miarę możliwości)
• paszport osoby zmarłej.

USC wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.


Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS
i KRUS:

• akt zgonu
• odcinek renty lub emerytury zmarłego(ej)
• faktura za trumnę(wystawiana przez zakład pogrzebowy)

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
• wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
• skrócony odpis aktu zgonu
• oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Podstawowe dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego to:
• wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
• skrócony odpis aktu zgonu.
• oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanucywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Nekro | ul. Rolnicza 12 | 46-320 Praszka | e-mail: biuro@nekro.com.pl | NIP: 5760006040 | REGON: 150567578 | telefon: 604 981 798 | fax: 34 359-06-00
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © NEKRO 2017
Nekro